Skadedyr

Biller

Bladlus

Dvergmidd

Hærmygg

Mellus

Minerfluer

Sikader

Skjoldlus

Snegler

Sommerfugler

Spinnmidd

Teger

Trips

Ullus
Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no