Rød marg i jordbær - Phytophthora fragariae Tilbake til oversikt

Phytophthora fragariae

Dårlig vekst og visning
Foto:ingen valgt

Angrepne røtter - rottehale
Foto:Andre kontakter

Friske røtter
Foto:ingen valgt
Artikler om Rød marg i jordbær - Phytophthora fragariae: Aktuelle middel mot Algesopp
Rød marg Datasheet
Publisert 2013-06-12
Endringer i regelverket om skadegjøreren rød marg i jordbær
Heretter vil det kun være forbud mot å spre skadegjøreren rød marg med planter og formeringsmateriale av jordbær. Det vil dermed kun være aktuelt med forskriftsfestede pålegg om tiltak ved påvisning av rød marg hos virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av jordbær.Ved funn av skadegjøreren i bærproduksjon av jordbær vil det ikke lenger bli pålagt tiltak.
Publisert 2013-06-10
Infofolder mattilsynet Raud marg
Publisert 2013-01-08
Karanteneskadegjører kontakt mattilsynet for tiltak
Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no