Prydplantebløtråte - Erwinia chrysanthemi Tilbake til oversikt

Erwinia chrysanthemi
Foto:Eppo

Stem necrosis on carnation
Foto:Andre kontakter

E. chrysanthemi on carnation
Foto:ingen valgt

E. chrysanthemi on carnation
Foto:Andre kontakter

Erwinia
Foto:EPPO
Artikler om Prydplantebløtråte - Erwinia chrysanthemi: Aktuelle middel mot Bakterier
Erwinia chrysanthemi The Facts UK
British Potato Council 2007
Publisert 2013-07-02
Erwinia chrysanthemi
Data Sheets on Quarantine Pests - EPPO
Publisert 2013-01-02
Karanteneskadegjører kontakt mattilsynet for tiltak
Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no