Rotgallnematoder - Meloidogyne chitwoodii og M. fallax Tilbake til oversikt

Meloidogyne chitwoodii og M. fallax
Foto:Eppo

M. fallax gjennomskåret potet
Foto:EPPO
Artikler om Rotgallnematoder - Meloidogyne chitwoodii og M. fallax: Aktuelle middel mot Nematoder
Data sheet Meloidogyne fallax
Publisert 2013-07-04
Data sheet Meloidogyne chitwoodi
Publisert 2013-07-04
Infofolder rotgallnematoder
Mattilsynet 2004
Publisert 2013-07-04
Karanteneskadegjører kontakt mattilsynet for tiltak
Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no