Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell 4: SKADEDYRMIDLER TIL AGURK, TOMAT, PAPRIKA , SALAT OG JORDBÆR I VEKSTHUS, pr. 22/1 2019. 
Det er tatt med de skadegjørere som er nevnt under bruksområde salat, agurk og tomat i veksthus. For noen midler kan det stå på etiketten at de virker på andre skadegjørere, men at bruken ikke er godkjent i salat, agurk og tomat i veksthus. HUSK at selv om middelet er lovlig så trenger det ikke være effektivt! Kulturer: A=agurk, T=tomat, P=paprika, S=salat, Sq=Squash, J=Jordbær, B=Bringebær, Bj=Bjørnebær og So=Solbær Virkemåte K=kontaktvirkende og S=systemisk. Skadedyr *=se merknader
MiddelDager
Beh.
frist
Virke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Confidor 70 WG  
Imidakloprid
Reg.nr:2018.64
HMS-datablad:HMS
A, T, P: 3 dager S: 14 dagerS Neonikotinoid Bladlus, mellus. trips, skjoldlus, ullus, biller, minermøll. sikader, sugere*Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker. Skadelig for humler! Off-label mot bladlus i salat i veksthus. Merket som spesialpreparat for veksthus  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
A, T, S, K, J: 3 dK Spinosyrer (7) Trips, minerfluer, sommerfugler I jordbær i ampel er Conserve bare godkjent mot trips.  24 t
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.19
HMS-datablad:HMS
J: før blomstringK Ketoneoler (4) Spinnmidd Dvergmidd BladmiddNy etikett gammel etikett kan brukes til og med 03.12.2020  24 t
Floramite  

Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
A, T: 1 24 timer J, B og Bj 3 dagerK  Spinnmidd På off-label mot spinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.18
HMS-datablad:HMS
J: etter høstingK Avermectriner, milbemectriner (1) Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbærmiddIkke lov å bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
A,T,P 3dg S: 7dgS Tetronsyre og tetramsyrederivater (5) Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus Godkjent mot bladlus, mellus og trips i agurk, tomat, paprika og salat i veksthus.  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
A, T, P, J: 4 d og S, K : 10 d B og Bj før kartS/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes På off-label i bjørnebær og bringebær i veksthus  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 A, T, J, K: 4K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever høy luftfuktighet. Lov i økoprod  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 T 3d S, K 7dK  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på planterne. Lov i økoprod  ikke data
Requiem prime  
Terpenoid blend
Reg.nr:2019.22
 0 dK  Mellus Spinnmidd Trips  
Steward  
Indoksakarb
Reg.nr:2010.7.18
HMS-datablad:HMS
 T: 24 timerK oxydiaziner Sommerfugler  
Teppeki  
flonicamid
Reg.nr:2014.3.18
 1 dgS opp og ut  BladlusMinor Use. Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.  17 dg
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
J: 7 dg So: 14 dg B før/etter høstingK  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel. Lov i økoprod  ikke data
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
J: etter høsting
A,T, Sq og P 3 dg, S og K 14
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus Minor-Use mot bladminerflue, spinnmidd og dvergidd og salat, bladgørnnsaker, urter, tomat, agurk, paprika og squash. Se etikett hos syngenta.no under Vertimec  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no