Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Valg av sopp Alle sopper Algesopp Meldugg Gråskimmel Rust Fusarium Svartskurv
Tabell skadedyr og soppmidler for Paprika og Alle Skadedyr-midler
 
MiddelDager
Beh.
frist
Virke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Confidor 70 WG  
Imidakloprid
Reg.nr:2018.64
HMS-datablad:HMS
A, T, P: 3 dager S: 14 dagerS Neonikotinoid Bladlus, mellus. trips, skjoldlus, ullus, biller, minermøll. sikader, sugere*Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker. Skadelig for humler! Off-label mot bladlus i salat i veksthus. Merket som spesialpreparat for veksthus  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
A,T,P 3dg S: 7dgS Tetronsyre og tetramsyrederivater (5) Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus Godkjent mot bladlus, mellus og trips i agurk, tomat, paprika og salat i veksthus.  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
A, T, P, J: 4 d og S, K : 10 d B og Bj før kartS/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes På off-label i bjørnebær og bringebær i veksthus  24 t
Requiem prime  
Terpenoid blend
Reg.nr:2019.22
 0 dK  Mellus Spinnmidd Trips  
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
J: etter høsting
A,T, Sq og P 3 dg, S og K 14
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus Minor-Use mot bladminerflue, spinnmidd og dvergidd og salat, bladgørnnsaker, urter, tomat, agurk, paprika og squash. Se etikett hos syngenta.no under Vertimec  24 t
Switch 62,5 WG  

Cyprodinil + fludioxonil granulat
Reg.nr:2008.56.15
HMS-datablad:HMS
A,T,P: 3 dager J: 1 dagK  Gråskimmel, Storknolla råtesopp (A,T,P) Jordbærsvartflekk og lærråte (J)God virkning ved lave temperaturer Ny etikett: også lov i tomat, agurk og paprika  24 t
Teldor  

Fenheksamid
Reg.nr:2007.130.14
HMS-datablad:HMS
T og A: 3 dager
J: 14 dager
P kun oppal
K  Gråskimmel Lov i tomat agurk og, bare i oppal av paprika  

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no