Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Valg av sopp Alle sopper Algesopp Meldugg Gråskimmel Rust Fusarium Svartskurv
Tabell skadedyr og soppmidler for Tomat og Alle Skadedyr-midler
 
MiddelDager
Beh.
frist
Virke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Confidor 70 WG  
Imidakloprid
Reg.nr:2018.64
HMS-datablad:HMS
A, T, P: 3 dager S: 14 dagerS Neonikotinoid Bladlus, mellus. trips, skjoldlus, ullus, biller, minermøll. sikader, sugere*Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker. Skadelig for humler! Off-label mot bladlus i salat i veksthus. Merket som spesialpreparat for veksthus  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
A, T, S, K, J: 3 dK Spinosyrer (7) Trips, minerfluer, sommerfugler I jordbær i ampel er Conserve bare godkjent mot trips.  24 t
Floramite  

Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
A, T: 1 24 timer J, B og Bj 3 dagerK  Spinnmidd På off-label mot spinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
A,T,P 3dg S: 7dgS Tetronsyre og tetramsyrederivater (5) Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullus Godkjent mot bladlus, mellus og trips i agurk, tomat, paprika og salat i veksthus.  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
A, T, P, J: 4 d og S, K : 10 d B og Bj før kartS/K Karbamater BladlusDårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov å bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes På off-label i bjørnebær og bringebær i veksthus  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 A, T, J, K: 4K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever høy luftfuktighet. Lov i økoprod  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 T 3d S, K 7dK  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke på borende eller minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på planterne. Lov i økoprod  ikke data
Steward  
Indoksakarb
Reg.nr:2010.7.18
HMS-datablad:HMS
 T: 24 timerK oxydiaziner Sommerfugler  
Teppeki  
flonicamid
Reg.nr:2014.3.18
 1 dgS opp og ut  BladlusMinor Use. Må ha tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.  17 dg
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
J: etter høsting
A,T, Sq og P 3 dg, S og K 14
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbærmidd i jordbær.Virker også på amerikansk blomstetrips og bomullsmellus Minor-Use mot bladminerflue, spinnmidd og dvergidd og salat, bladgørnnsaker, urter, tomat, agurk, paprika og squash. Se etikett hos syngenta.no under Vertimec  24 t
Fungaflash  
Imazalil
Reg.nr:2009.1.17
HMS-datablad:HMS
A og T: 3 dagerS  MelduggIkke lov å bruke i planteutsalg. Nytt navn (tidligere Fungaflor) Paprika er fjernet fra bruksområdet  24 t
Previcur Energy  
Propamokarb - fosetylat
Reg.nr:2010.26.14
HMS-datablad:HMS
 A og T: 3 dager S: 14 dagerS  Algesopp Pythium i tomat og agurk og Pythium og bladskimmel (Bremia) i salat  
Revus  
Mandipropamid
Reg.nr:2009.75.14
HMS-datablad:HMS
 T: 3 dagerK  Algesopp, tørråte  
Serenade ASO  
Bacillus subtilis QST 713
Reg.nr:2017.14.20
 0 d  Meldugg GråskimmelBiologisk middel mot meldugg i tomat og agurk og mot gråskimmel i tomat, agurk, salat, jordbær, solbær og bringebær  
Switch 62,5 WG  

Cyprodinil + fludioxonil granulat
Reg.nr:2008.56.15
HMS-datablad:HMS
A,T,P: 3 dager J: 1 dagK  Gråskimmel, Storknolla råtesopp (A,T,P) Jordbærsvartflekk og lærråte (J)God virkning ved lave temperaturer Ny etikett: også lov i tomat, agurk og paprika  24 t
Teldor  

Fenheksamid
Reg.nr:2007.130.14
HMS-datablad:HMS
T og A: 3 dager
J: 14 dager
P kun oppal
K  Gråskimmel Lov i tomat agurk og, bare i oppal av paprika  
Topas 100 EC  
Penkonazol
Reg.nr:2008.9.15
HMS-datablad:HMS
 A,T,J: 3 dagerS Triazol Meldugg Rust, Rosestråleflekk og andre bladsopper Ny etikett: også lov i tomat, agurk og jordbær  48 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no