Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell: NYTTEDYR TIL VEKSTHUS, pr. 11/8 2016. 
Her er oversikt over nyttedyr sortert alfabetisk på botanisk navn
MiddelForebyggVed angrepUtsettVirkningKlimaMerknad
Enzicur mot Meldugg  
Koppert  
Rovmidd mot Trips Dvergmidd  
Amblyseius cucumeris
Ca 400 stk/m² hver 2.ukeTa kontakt med rÃ¥dgiverRist og vend flasken forsiktig før rovmidd blÃ¥ses (eller strøs)ut over hele kulturen. Suger ut 1. nymfestadium av trips og skuddtopp-midd. Kan overleve pÃ¥ pollen og spinnmidd.15-30 °C. Temperaturen bør opp i 20 °C noen timer i løpet av døgnet. Luftfuktighet: Minimum: 65 % RF.Bruk en maskin til utblÃ¥sing for Ã¥ fÃ¥ god fordeling pÃ¥ alle plantene  
Rovmidd mot Trips  
Amblyseius cucumeris pose
0,4 poser/m² hver 6. uke0,4-1 pose pr. m² hver 4-5 uke avh.av smittepressSnittblomster: posene fordeles i hele kulturen.Potteplanter: posene brukes nÃ¥r plantene stÃ¥r pottetett / berører hverandre.Suger ut 1. nymfestadium av trips (og skuddtopp-midd). Kan overleve pÃ¥ pollen og spinnmidd.15-30°C. Temperaturen bør opp i 20°C noen timer i løpet av døgnet.Luftfuktighet: Minimum: 65 % RF.Anbefales forebyggende utsett med en kombinasjon av poser og flasker.  
Rovmidd mot Mellus Trips  
Amblyseius swirskii (flaske)
Ca.50-100 stk/m²Rist og vend flasken forsiktig før den strøs ut over hele kulturen.Suger ut skadedyret. Tar egg og 1. nymfestadiet av veksthusmellus og bomulls-mellus og 1. nymfestadiet av trips. Kan overleve pÃ¥ pollen og spinnmidd.> 18°C. TÃ¥ler godt høye temperaturer. Inaktiv ved 15°C. 60-90%RF.Virker best hvis det bÃ¥de er angrep av mellus og trips. Brukes i kombinasjon med snylteveps mot mellus. Avhengig av kontakt mellom plantene for Ã¥ fÃ¥ spredning.  
Rovmidd mot Mellus og Trips  
Amblyseius swirskii pose
0,4 poser/m² hver 6. uke1 pose/m² hver 4. ukeSnittblomster: posene fordeles i hele kulturen.Potteplanter: posene brukes nÃ¥r plantene stÃ¥r pottetett / berører hverandre.Suger ut skadedyret. Tar egg og 1. nymfestadiet av veksthusmellus og bomulls-mellus og 1. nymfestadiet av trips. Kan overleve pÃ¥ pollen og spinnmidd.> 18°C. TÃ¥ler godt høye temperaturer. Inaktiv ved 15°C. 60-90%RF.Virker best hvis det bÃ¥de er angrep av mellus og trips. Brukes i kombinasjon med snylteveps mot mellus. Avhengi av kontakt mellom plantene for Ã¥ fÃ¥ spredning.  
Snylteveps mot Bladlus  
Aphidius colemani
0,15 stk/m² hver uke1 stk/m² hver uke i minst 3 ukerUnngÃ¥ utsett i direkte solskinn.Mumiene fordeles i smÃ¥ hauger pÃ¥ blader eller pÃ¥ vekstmediet: helst pÃ¥ tørre skyggefulle steder. Snyltevepsen søker godt og kan fordele seg pÃ¥ et større omrÃ¥de (ca. 1.0Legger egg og utvikler en ny snylteveps inne i bladlusa (parasittering). Bladlusa svulmer opp til en læraktig grÃ¥/brun mumie. De første mumiene kan sees etter ca. 2 uker ved 20°C. Tar lenger tid vedA. colemani og A. ervi: Best virkning ved temp. > 18°C. Utviklingen stopper ved >30°C. A. colemani: 13-21°C.A. ervi: ned til 10-12°C Luftfuktighet: 50-80% RF.Virker effektivt bare mot 2 bladlusarter.A. colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus.  
Snylteveps mix mot Bladlus  
Aphidius colemani Aphidius ervi
0,15 stk/m² hver uke1 stk/m² hver uke i minst 3 ukerUnngÃ¥ utsett i direkte solskinn.Mumiene fordeles i smÃ¥ hauger pÃ¥ blader eller pÃ¥ vekstmediet: helst pÃ¥ tørre skyggefulle steder. Snyltevepsen søker godt og kan fordele seg pÃ¥ et større omrÃ¥de (ca. 1.0Legger egg og utvikler en ny snylteveps inne i bladlusa (parasittering). Bladlusa svulmer opp til en læraktig grÃ¥/brun mumie. De første mumiene kan sees etter ca. 2 uker ved 20°C. Tar lenger tid vedA. colemani og A. ervi: Best virkning ved temp. > 18°C. Utviklingen stopper ved >30°C. A. colemani: 13-21°C.A. ervi: ned til 10-12°C Luftfuktighet: 50-80% RF.Virker effektivt bare mot 4 bladlusarter.A. colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus og A. ervi mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus.  
Snylteveps mot Bladlus  
Aphidius ervi
0,15 stk/m² hver uke1 stk/m² hver uke i minst 3 ukerUnngÃ¥ utsett i direkte solskinn.Mumiene fordeles i smÃ¥ hauger pÃ¥ blader eller pÃ¥ vekstmediet: helst pÃ¥ tørre skyggefulle steder. Snyltevepsen søker godt og kan fordele seg pÃ¥ et større omrÃ¥de (ca. 1.0Legger egg og utvikler en ny snylteveps inne i bladlusa (parasittering). Bladlusa svulmer opp til en læraktig grÃ¥/brun mumie. De første mumiene kan sees etter ca. 2 uker ved 20°C. Tar lenger tid vedA. colemani og A. ervi: Best virkning ved temp. > 18°C. Utviklingen stopper ved >30°C. A. colemani: 13-21°C.A. ervi: ned til 10-12°C Luftfuktighet: 50-80% RF.Virker effektivt bare mot 2 bladlusarter. A. ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus.  
Gallmygg mot Bladlus  
Aphidoletes aphidimyza
1-10 stk/m² hver uke i minst 3 uker. DÃ¥rlig etableGallmyggpuppene settes ut i omrÃ¥der med bladlus.Flasken Ã¥pnes i veksthuset og plasseres blant plantene. Alternativt, kan gallmyggen strøs ut i hauger (minst 10 ml) pÃ¥ fuktig medium.Tar de fleste bladlusarter.Leveres som pupper. Voksne klekkes, pares i mørke/skumringen og legger egg i bladluskolonier. Eggene klekkes etter 2-3 dager. Gul/oransje larver suger ut bladlusa. Se etterOptimalt: 18-28°C, Nattetemperatur mÃ¥ være over 16°C. Luftfuktighet: > 60 % RFEffektiv ved angrep. GÃ¥r i dvale ved < 10°C (natt) og < 16 timer lys. MÃ¥ ikke lagres i kjøleskap! Følsom for plantevernmidler!  
Gulløyelarver mot Bladlus  
Chrysoperla camea
 
Marihøne mot Ullus Skjoldlus  
Cryptolaemus montrouzieri
2-10 stk pr m2  
Snylteveps mot Minerfluer  
Dacnusa sibirica
 
Snylteveps mot Minerfluer  
Diglyphus isaea
 
Snylteveps mix mot Minerfluer  
Diglyphus isaea: 10 % Dacnusa
 
Snylteveps mot Mellus  
Encarsia formosa
1,5-3 stk/m² hver eller hver 2. uke.3-10 stk/m² hver uke i minst 3-5 uker.Leveres som parasitterte nymfer pÃ¥ kort eller i flaske. Nymfene fordeles i hele kulturen. UnngÃ¥ at nymfene berøres og at de utsettes for direkte sollys.Vertsspising: voksne snylteveps dreper og suger ut 1. og 2. stadium av mellusnymfene.Parasittering: Legger egg i 3. og 4. nymfestadium. Det utvikles en ny snylteveps etter ca. 2-3 uker. Nymfer av veksthusmellus blir svarte. Nymfer av bomullsmellus blir lysebrune. Se etter parasitterte nymfer pÃ¥ de nederste bladene.Optimum: 20-27°C. DÃ¥rlig søkerevne < 18°C.Minimum: 17°C.Lite lys og kort dag reduserer effektiviteten.Ta bÃ¥de veksthusmellus og bomullsmellus. Foretrekker veksthusmellus. Svært følsom for plantevernmiddel. Kombineres med andre nyttedyr mot mellus. Best virkning ved smÃ¥ angrep.  
Snylteveps mix mot Mellus  
Encarsia formosa Eretmocerus eremicus
1,5-3 stk/m² hver eller hver 2. uke.3-10 stk/m² hver uke i minst 3-5 uker.Leveres som parasitterte nymfer pÃ¥ kort eller i flaske. Nymfene fordeles i hele kulturen. UnngÃ¥ at nymfene berøres og at de utsettes for direkte sollys.Dette er en mix. se opplysninger pÃ¥ arteneDette er en mix. se opplysninger pÃ¥ arteneDette er en mix. se opplysninger pÃ¥ artene  
Mat for Macrolophus mot Mellus Spinnmidd  
Ephestia kuehniella
 
Mat for Macrolophus mot Mellus Spinnmidd  
Ephestia sp. Sitotroga spp.
 
Snylteveps mot Mellus  
Eretmocerus eremicus
1,5-3 stk/m² hver eller hver 2. uke.3-10 stk/m² hver uke i minst 3-5 uker.Leveres som parasitterte nymfer pÃ¥ kort eller i flaske. Nymfene fordeles i hele kulturen. UnngÃ¥ at nymfene berøres og at de utsettes for direkte sollys.Vertsspising: voksne snylteveps dreper og suger ut 1. og 2. stadium av mellusnymfene. Parasittering: legger egg under 2.-3. nymfestadium. NÃ¥r eggene klekkes, gÃ¥r larven inn i mellus-nymfen og utviklesMinimum: 19-20°C, aktiv ogsÃ¥ > 30°CTa bÃ¥de veksthusmellus og bomullsmellus. Foretrekker Bomullsmellus. Kombineres med andre nyttedyr mot mellus. Mer vertsspising enn Encarsia.  
Gallmygg mot Spinnmidd  
Feltiella acarisuga
-Ca. 1-10 stk/m5 en gang i uken i 4 uker.Ã…pne begeret med puppene i veksthuset og la gallmyggen fly ut selv. Begeret settes i skyggen og mÃ¥ stÃ¥ i kulturen i minst 2 uker.Voksen gallmygg legger egg i kolonier med spinnmidd. Larvene suger ut alle stadier av spinnmidden, inkl. dvalehunner. Se etter larver ca. 1 uke etter utsett. Se ogsÃ¥ etter puppestadiet (=hvite kokonge18-28°C Høy luftfuktighet (>45 % RF) øker klekkingen av gallmyggpuppene.Brukes sammen med midd-rovmidd. Fordeler: Virker bedre enn middrovmidd ved lav luftfuktighet. Gallmyggen flyr og spres bedre enn rovmidden.Ulempe: etableringen tar tid, trenger spinnmidd -kolonier for  
Nematoder mot Biller  
Heterorhabditis megidis
0,5 - 1,0 millioner pr m2Nematode mot rotsnutebiller og hageoldenborre  
Rovmidd mot Trips Hærmygg Vannflue  
Hypoaspis aculeifer
100-200 stk/må. Ofte nok med et utsett. Mot hærmygg i Julestjerne 400 stk/m2(200-500 stk/må gjentas ved behov)Preparatet ristet forsiktig får bruk og strøs over dyrkingsmediet i hele kulturen når plantene står pottetett.Spiser egg, larver og pupper av hærmygg, tripspupper, vannfluelarver, egg av pyraliden Duponchelia fovealis.Fuktig, men ikke for våt jord. Minimum 15°C.Best ved forebyggende utsett og i langvarige kulturer. Anbefales brukt i kombinasjon med nematoder.  
Rovmidd mot Trips Hærmygg Vannflue  
Hypoaspis miles
100-200 stk/m². Ofte nok med et utsett. Mot hærmygg i Julestjerne 400 stk/m²(200-500 stk/m² gjentas ved behov)Preparatet ristet forsiktig før bruk og strøs over dyrkingsmediet i hele kulturen nÃ¥r plantene stÃ¥r pottetett.Spiser tripspupper, egg, larver og pupper av hærmygg og vann-fluelarver og egg av pyraliden Duponchelia fovealis.Fuktig, men ikke for vÃ¥t jord. Minimum 15°C.Best ved forebyggende utsett og i langvarige kulturer. Anbefales brukt i kombinasjon med nematoder. nm  
Rovtege mot Mellus og Spinnmidd  
Macrolophus caliginosus
 
Rovtege mot Trips  
Orius majusculus
(Ca. 0,5 stk/m² i kulturer med pollen. Hver 2. ukeCa. 1-10 stk/m², 2 ganger med 2 ukers mellomromPreparatet vendes og ristes forsiktig før tegen strøs ut pÃ¥ planter med trips. Legges i hauger pÃ¥ 25-50 stk slik at de blir liggende urørt noen dager.Suger ut skadedyret. Voksen tege spiser alle tripsstadier. Tegenymfer spiser bare tripsnymfer. Kan overleve pÃ¥ pollen, spinnmidd, bladlus, mellus og sommer-fugllegg.Temperatur: ca. 15-25°C, best ved høy temperatur.Luftfuktighet: 50-80% RF. Lang dag: > 13-16 timer.Brukes ved angrep i kombinasjon med trips-rovmidd. Settes ut om kvelden med luftelukene igjen. Eggene legges i unge skudd. UnngÃ¥ fjerning av skudd i ca. 10 dager etter utsett av tegen.  
Rovteger mix mot Trips  
Orius majusculus Orius laeviga
 
Nemaslug mot Snegler  
Phasmarhabditis hermaprodita
50.000 pr m2150.000 pr m2Nematodene parasitterer snegler ved Ã¥ trenge inn under kappen pÃ¥ sneglen, en bakterie skilles ut og nematodene reproduserer sammen med bakterien. Sneglene slutter Ã¥ spise etter 2-3 dager og dør etter 2-4 uker. Nematodene lever av sneglens innhold og nÃ¥r næringen er slutt utvikles en ny generasjon nematoder som søker etter nye snegler.Optimal virkning mellom 5-30oC. Krever fuktighet i jorden, tÃ¥ler ikke direkte sollys ved utslipp. Jordtemperatur mÃ¥ være mellom 5-30oC minst 2 uker etter behandling  
Rovmidd mot Spinnmidd  
Phytoseiulus persimilis
Ca. 2-5 stk/m°² nÃ¥r det forventes angrep av spinnmiddCa. 20(10-50) stk/m² i ca. 3 uker. Høyeste dose pÃ¥ planter med spinnmidd laveste dose pÃ¥ resten Flaskene ristes og vendes forsiktig før bruk, slik at rovmidden fordeles i hele flasken. Rovmidden drysses over plantene.Suger ut egg, nymfer og voksne spinnmidd. Tar ikke dvalehunner. Kan ikke overleve uten spinnmidd. Spiser hverandre ved matmangel (kannibalisme).Optimalt: 20-28°C, Luftfuktighet: 75-85 %RF.Egg av rovmidd tørker inn ved 60 %RF.Viktig Ã¥ oppdage spinnmidden tidlig, slik at rovmidden settes ut pÃ¥ smÃ¥ angrep. Ved store angrep sprøytes plantene først med et skÃ¥nsomt middmiddel /sÃ¥pe før utsett av rovmidd.Spredning: kontakt mello  
Havrebladlus mot Bladlus  
Rhopalosiphum padi
 
Kornbladlus mot Bladlus  
Sitobion avenae
 
Nematoder mot Sommerfugler Biller  
Steinernema carpocapsae
Brukt mot Duponchelia fovealis (Vinkelpyralide) og noen andre sommerfugler og biller  
Nematoder mot Hærmygg Trips  
Steinernema feltiae
ca. 0,5 millioner/må, gjentas etter behov.ca. 0,5-1,0 millioner/må gjentas ved behov, f.eks. etter 3 ukerBruk 1-2 liter vann/m² Mediet bør være fuktig før vanning: maks trykk 4 bar, minimum 1mm dyser, fjern filtrene, omrøring i tanken, overvanning anbefales, (brus over plantene etterpÃ¥ med rent vann). UnngÃ¥ direkte sollys. Nematodeløsning mÃ¥ brukes med en gang og senest innen 3 timer, hvis det ikke tilføres oksygen.GÃ¥r inn i hærmygglarver eller tripspupper og skiller ut en bakterie som dreper larven. Nye nematoder oppformeres inne skadedyret. Døde ugjennom-siktige gule/hvite hærmygglarver etter 2-3 dager. Reduksjon av voksne hærmygg pÃ¥ limfellene ca. 3 uker etter vanning med nematoderOptimal temperatur i mediet: 18-25°C.Inaktiv ved < 10°C og > 30°C.Jevnt fuktig medium.Bruk hele pakken siden nematodene ikke er jevnt fordelt. Nematoder selges med ulike typer fyllstoff ? se info pÃ¥ pakken om utblanding. Kan blandes med gjødselvann (bruksløsning).  
Nematoder mot Biller  
Steinernema kraussei
Nematode mot rotsnutebiller  
Therodiplosis persicae mot  
Therodiplosis persicae
samme som Feltiella acarisuga  

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no