Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av sopp Alle sopper Algesopp Meldugg Gråskimmel Rust Fusarium Svartskurv
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Aliette 80 WG  

Fosetyl aluminium
Reg.nr:2007.125.14
HMS-datablad:HMS
S  Algesopp*, Bladskimmel (Peronospora og andre), Salatbladskimmel (Bremia) *=Phytophtora og Pythium  24 t
Delan WG  
Dithianon
Reg.nr:2008.11.14
HMS-datablad:HMS
 K?  Skurv, rust og bladflekksopper.Ikke lov å bruke i planteutsalg  48 t
DUTCH TRIG  
Verticillium albo - atrum WCS850
Reg.nr:2017.34
   AlmesjukeBiologisk middel (sopp). Må brukes forebyggende.  
Nordox 75WG  
Kobber(I)oksid
Reg.nr:2008.43.16
 K  Gråskimmel Furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsoppGodkjent i bartrær i planteskoler  
Rizolex 50FW  
Tolklofosmetyl
Reg.nr:2010.20.17
HMS-datablad:HMS
K  Svartskurv  24 t
Scala  
Pyrimitamil
Reg.nr:2007.115.14
 K  Gråskimmel SkurvPå off-label  
Serenade ASO  
Bacillus subtilis QST 713
Reg.nr:2017.14.20
   Meldugg GråskimmelBiologisk middel Planteskoleplanter i veksthus  
Signum  
Pyraklostrobin + boksalid
Reg.nr:2007.138.14
 K   Bladflekksopper GrÃ¥skimmel På off-label  
Switch 62,5 WG  

Cyprodinil + fludioxonil granulat
Reg.nr:2008.56.15
HMS-datablad:HMS
K  Gråskimmel, Storknolla råtesopp (A,T,P) Jordbærsvartflekk og lærråte (J)God virkning ved lave temperaturer  24 t
Teldor  

Fenheksamid
Reg.nr:2007.130.14
HMS-datablad:HMS
K  Gråskimmel  
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel. Lov i økoprod  ikke data
Topas 100 EC  
Penkonazol
Reg.nr:2008.9.15
HMS-datablad:HMS
 S Triazol Meldugg Rust, Rosestråleflekk og andre bladsopper  48 t
Topsin WG  

Tiofanatmetyl
Reg.nr:2008.49
HMS-datablad:HMS
S  Fusarium Gråskimmel Svartskurv Rotsvartsopp, Verticillium, Phialophora, Cylindrocladium  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no