Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Økologisk godkjent
Valg av sopp Alle sopper Algesopp Meldugg Gråskimmel Rust Fusarium Svartskurv
Tabell 5. SOPPMIDLER TIL AGURK, TOMAT, PAPRIKA , SALAT OG JORDBÆR I VEKSTHUS pr. 22/1 2019. 
Det er tatt med de skadegjørere som er nevnt under bruksområde salat, agurk og tomat i veksthus. For noen midler kan det stå på etiketten at de virker på andre skadegjører, men at bruken ikke er godkjent i salat, agurk og tomat i veksthus. HUSK at selv om middelet er lovlig så trenger det ikke være effektivt! Kulturer: A=agurk, T=tomat, P=paprika og S=salat Virkemåte K=kontaktvirkende og S=systemisk. Skadedyr *=se merknader Svartskurv=Rhizoctonia og Rotsvartsopp=Thievaliopsis
MiddelDager
Beh.
frist
Virke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Aliette 80 WG  

Fosetyl aluminium
Reg.nr:2007.125.14
HMS-datablad:HMS
S: 14. J og B før blomstring / etter høstingS  Algesopp*, Bladskimmel (Peronospora og andre), Salatbladskimmel (Bremia) I jordbær. I bringebær ved påvisning av rød rotråte  24 t
Fungaflash  
Imazalil
Reg.nr:2009.1.17
HMS-datablad:HMS
A og T: 3 dagerS  MelduggIkke lov å bruke i planteutsalg. Nytt navn (tidligere Fungaflor) Paprika er fjernet fra bruksområdet  24 t
Geoxe 50WG  
fluidioxonil
Reg.nr:2018.4
 S:7K  Gråskimmel Storknilla råtesoppGråskimmel og storknolla råtesopp i Salat.  
Previcur Energy  
Propamokarb - fosetylat
Reg.nr:2010.26.14
HMS-datablad:HMS
 A og T: 3 dager S: 14 dagerS  Algesopp Pythium i tomat og agurk og Pythium og bladskimmel (Bremia) i salat  
Revus  
Mandipropamid
Reg.nr:2009.75.14
HMS-datablad:HMS
 T: 3 dagerK  Algesopp, tørråte  
Serenade ASO  
Bacillus subtilis QST 713
Reg.nr:2017.14.20
 0 d  Meldugg GråskimmelBiologisk middel mot meldugg i tomat og agurk og mot gråskimmel i tomat, agurk, salat, jordbær, solbær og bringebær  
Switch 62,5 WG  

Cyprodinil + fludioxonil granulat
Reg.nr:2008.56.15
HMS-datablad:HMS
A,T,P: 3 dager J: 1 dagK  Gråskimmel, Storknolla råtesopp (A,T,P) Jordbærsvartflekk og lærråte (J)God virkning ved lave temperaturer Ny etikett: også lov i tomat, agurk og paprika  24 t
Teldor  

Fenheksamid
Reg.nr:2007.130.14
HMS-datablad:HMS
T og A: 3 dager
J: 14 dager
P kun oppal
K  Gråskimmel Lov i tomat agurk og, bare i oppal av paprika  
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
J: 7 dg So: 14 dg B før/etter høstingK  Meldugg, Dvergmidd, SkuddtoppmiddSvovel. Lov i økoprod  ikke data
Topas 100 EC  
Penkonazol
Reg.nr:2008.9.15
HMS-datablad:HMS
 A,T,J: 3 dagerS Triazol Meldugg Rust, Rosestråleflekk og andre bladsopper Ny etikett: også lov i tomat, agurk og jordbær  48 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950 / 95 76 99 93
E-post: liv.knudtzon@nlr.no